KOČÁREM DO POHÁDKY!

povezem Vás tam i zpátky

Smluvní podmínky přepravy

1. Provozovatel služby projížděk kočárem taženým dvojspřežím (dále jen provozovatel) si vyhrazuje právo zrušit sjednaný termín projížďky anebo změnit rozsah poskytované služby v případech nepřízně počasí (vytrvalý déšť, bouřka, silný vítr, tropické teploty nad 29°C ve stínu) a v případech zdravotních problémů koní. Objednatel služby (dále jen zákazník) má v těchto případech nárok na náhradní termín projížďky.

2. Zákazník nemusí hradit zálohu na objednanou službu projížděk bez piknikového koše, avšak je povinnen projížďku min. 2 hodiny před sjednaným časem telefonicky potvrdit na tel.č. 775086050. Pokud tak neučiní, nemá právní nárok na náhradu škody, pokud provozovatel sjednaný čas nedodrží.

3. V případě projížďky s piknikovým košem hradí zákazník službu předem a je povinnen sdělit počet přepravovaných osob a věk, případně speciální požadavky na složení piknikového koše (zejména alergie na druhy potravin apod.). Složení piknikového koše je proměnlivé a zákazník nemá právo nárokovat přesné složení piknikového koše.

4. V kočáře je zakázáno konzumovat jídlo i nápoje. Během jízdy smí zákazník pouze sedět na sedadle (nestoupá si, nevyklání se). Zakazuje se přeprava psů a jiných zvířat. Za přepravované děti nese zodpovědnost jejich zákonný zástupce.

5. Zákazník nastupuje do kočáru na vlastní zodpovědnost a pouze dle pokynu provozovatele. Výstup z kočáru během jízdy je zakázán. Úpravu zastřešení kočáru Landauer smí provádět pouze provozovatel. Zákazník má právo požadovat změnu zastřešení i během projížďky.

6. Maximální počet osob přepravovaných kočárem je 5 osob, resp. 400 kg. Maximální počet osob přepravovaných bryčkou je 2 dospělí + 2 menší děti.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se